Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Rejestry i ewidencje

Drukuj PDF

Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie prowadzi rejestr osób bezrobotnych i poszukujących pracy zgodnie z zasadami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz.U. z 2012. poz. 1299).

Akta tematycznie jednorodne z różnych komórek organizacyjnych podlegają klasyfikacji i przechowywaniu zgodnie z zasadami zawartymi w instrukcji kancelaryjnej będącej załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr 7/08 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie z dnia 24 października 2008 r. i jednolitym rzeczowym wykazie akt będącym załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr 46/19 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie z dnia 12 grudnia 2019 r.

Dane zgromadzone w prowadzonych rejestrach publicznych, udostępnia się na wniosek złożony w formie pisemnej albo elektronicznej, spełniający wymagania określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym.

Wytworzył: admin
Data informacji: 2013-04-04 08:20:25
Odsłon: 788
Dziennik zmian