Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Podstawy prawne

Drukuj PDF


Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie działa na podstawie:

 • Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409 z późn. zm.),
 • Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920),
 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 667),
 • Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2173 z późn. zm.),
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.),
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 • Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie,
 • Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie.

 

Wytworzył: admin
Data informacji: 2013-04-08 07:02:43
Opublikował: admin
Data publikacji: 2016-04-08 14:13:51
Odsłon: 4683
Dziennik zmian