Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Elektroniczna skrzynka podawcza

Drukuj PDF


Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2005 roku Nr 64, poz. 565) oraz z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U. Nr 200, poz. 1651) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opatowie uruchomiono Elektroniczną Skrzynką Podawczą.

ESP

Metody dostarczenia dokumentów elektronicznych do Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie:

Przekazanie dokumentu (poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu) on-line na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.


Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie:

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Akceptujemy następujące formaty załączników:

  • doc, rtf - dokument MS Word 97/2003/2007,
  • odt - dokument OpenOffice 2.x,
  • txt - dokument tekstowy,
  • gif, tif, jpg - pliki graficzne,
  • pdf - wersja 1.4 kompatybilna z Adobe Acrobat Reader 5.0 i nowszym,
  • zip, rar - pliki skompresowane.

Dokumenty zawierające wirusy lub inne niebezpieczne elementy będą automatycznie odrzucane i nie zostaną wprowadzone do systemu teleinformatycznego Urzędu.


Urzędowe poświadczenie odbioru:

Po złożeniu elektronicznego dokumentu otrzymają Państwo drogą elektroniczną na adres nadawcy Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Poświadczenie zawierać będzie pełną nazwę Urzędu, datę i czas doręczenia dokumentu oraz datę i czas wytworzenia Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

 

Wytworzył: admin
Data informacji: 2013-04-04 22:17:12
Odsłon: 5785
Dziennik zmian